#018 III ACUFENIA


Data de gravació 13 de març de 2012
Lloc de gravació Can Novell. Llinars del Vallès
Duració 26:07 min. (À1) | 20:18 min. (À2)KISSING NAILS


?g+"¬#¿´*]|@´&>·$´-:;^“”#\!v(;|r{#.|.|..|

lt..¡;

={%}.^#}