#017 SEGONA ACUFENIA

 BAIXELLERIA I (24:54 min)
 BAIXELLERIA II (31:40 min)
BAIXELLERIA III (26:48 min)
BAIXELLERIA IV (32:33 min)
Data de gravació 10 de febrer de 2012
Lloc de gravació Can Novell. Llinars del Vallès