#026 D1st&LAST NOISE FESTIVAL OF MENORCA


ÀUDIOS // HISTRIONS

ACUFENIA&CONTRASTES 09:12 min. DESCARGA
THE BIRD 06:39 min. DESCARGA
MORDISCO DE PERRO 10:33 min. DESCARGA
25HOMBRES 06:00 min. DESCARGA
TRENCANTALAIOTS 07:42 min. DESCARGA

VÍDEO //
11:36 min. DESCARGA

+FOTOGRAFIES //

histrió 
[1868; del ll. histrio, -ōnis, íd.]
m 1 Actor de l'antic teatre grecollatí que sortia a escena amb una màscara que representaba el seu personatge.
2 p ext Persona que es comporta en públic com si fes teatre, amb actituds efectistes i grotesques.
3 Actor, especialment en sentit pejoratiu.