#001 SANDOR (solo piano)

Data de gravació 26 d'Agost de 2010
Lloc de gravació Casino 17 de Gener. Ciutadella de Menorca
Duració 33:04 minuts

DESCARGA (30,3 Mb)

V i d e o :