#002 SEXOPHONISTS ON BOXES
Data de gravació 22 de febrer de 2011 (1a Pt.) / 9 de març de 2011 (2a Pt.)
Lloc de gravació A31. Ciutadella de Menorca
Duració 22:43 minuts (1a Pt.) / 41:40 minuts (2a Pt.)


V i d e o :